RBU Skåne söker nu en kanslist med omgående tillträde på ca 15 h per vecka.
Vad är identitet egentligen? Identitet är personlighet. Identitet är stil. Identitet är kläder. Identitet är tankar. Identitet är åsikter. En djupdykning i själen.
Är ni en familj, i RBU Skåne, som har eller önskar personlig assistans och som vill och kan berätta om er vardag i media (tidningar, radio och TV)?
I Malmö stad finns en anhörigkonsulent som arbetar specifikt med att utveckla stödet för anhöriga till personer som omfattas av LSS.

Välkommen till RBU Skåne!