Härmed tillfrågas Du om deltagande i nedanstående studie. Syftet med undersökningen är att se vilken påverkan det tidsutrymme som uppstår i väntan i samband med ett barns funktionsnedsättning.
Är ni en familj, i RBU Skåne, som har eller önskar personlig assistans och som vill och kan berätta om er vardag i media (tidningar, radio och TV)?
I Malmö stad finns en anhörigkonsulent som arbetar specifikt med att utveckla stödet för anhöriga till personer som omfattas av LSS.

Välkommen till RBU Skåne!