En föreläsning i ämnet kommer att hållas i Lund den 4 februari och målgruppen är föräldrar till barn och ungdomar (0-18 år) med Cerebral Pares.

Välkommen till RBU Skåne!