Tillsammans med Specialpedagogiska myndigheten, SPSM, planerar RBU för en konferens i januari som ska vända sig till specialpedagoger och skolledare i skolor där barn och unga med rörelsehinder är elever.
Vi tar upp 20-års erfarenhet av personlig assistans, nordiska erfarenheter, barnens delaktighet i familjeaktiviteter, hur är det att ha personlig assistans mm. Läs mer och anmäl er på http://www.rbu.se/handelser/konferens-om-personlig-assistans

Välkommen till RBU Skåne!